RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2010, de la directora de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes RURALTER-Leader: tercera ronda de presentació de projectes.

Ámbito: 
Autonómico
Entidad convocante : 
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/02/pdf/2010_11635.pdf

Plazo: 
02/11/2010