Colaboracions

Data Descripció Document
07-03-2011

Protocol de col·laboració entre les Associacions de Dones de les zones rurals i urbanes, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana per a la creació de la Xarxa de Mujers Rurals i Urbanes.

Descàrrega