Estratègia Ruralter

RURALTER és l’estratègia regional promoguda des de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per als territoris rurals valencians que s’executarà en el període 2008-2013.

L’estratègia es concretarà en el suport a aquelles iniciatives públiques i privades, nascudes en el medi rural valencià i que contribuïsquen a la seua revitalització de la societat i l’economia, i es partix de l’essencial principi de la sostenibilitat rural, açò és:

Fer el medi rural més atractiu per a viure, treballar i invertir, es primaran els interessos dels seus habitants i per mitjà de la valoració d’allò que constituïx l’essència de la seua pròpia identitat: el seu paisatge i les seues tradicions.

RURALTER s’estructura en 2 línies d’ajuda a projectes: RURALTER-Leader i RURALTER-Paisatge.