Zones Ruralter Leader

ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 zona 7 ZONA 8 ZONA 8

Les ajudes RURALTER-Leader s'emmarquen en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i estan dirigides als 316 municipis de la Comunitat Valenciana amb més problemes de despoblament i envelliment poblacional.

 

Per a l'execució de l'estratègia RURALTER-Leader, la Conselleria d'Agricultura aporta el 62,5% de les ajudes, mentre que la Unió Europea concedeix el 36,5% a través de fons Feader. Per la seva banda, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí aporta un 1% per cent de les ajudes.

Les ajudes podran finançar la creació, ampliació i modernització de microempreses, el foment d'activitats turístiques, la prestació de serveis bàsics per a l'economia i la població rural, la renovació i desenvolupament de pobles i la conservació i millora del patrimoni rural.

En concret, les operacions promogudes per agricultors i ramaders professionals i també pels seus fills i cònjuges, així com als agricultors o ramaders promotors que s'hagués incorporat a un projecte d'explotació en comú o s'haguessin acollit a la jubilació anticipada seran els que rebin major puntuació a l'hora de rebre aquestes subvencions. També es valoraran els projectes que incloguin la instal lació de sistemes d'estalvi d'energia, la implantació tecnologies de la informació, l'adequació de l'exterior de les edificacions a l'estil rural tradicional i les mesures vinculades a la creació de nous llocs de treball, entre d'altres.