Zones Ruralter Paisatge

El Programa RURALTER-Paisatge és una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació consistent en la concessió d'ajudes econòmiques amb les que la Generalitat Valenciana vol conservar els recursos rurals, fomentar el desenvolupament sostenible i evitar el despoblament de les zones rurals qualificades com "intermèdies" de la Comunitat.

 

Els beneficiaris d'aquesta línia de subvenció poden ser aquelles petites i mitjanes empreses-menys de 250 empleats i fins a 50 milions de volum de negoci anual-pertanyents a tots els sectors econòmics, exceptuant, segons el reglament de la Comissió Europea, els sectors de la pesca i l'aqüicultura, així com les activitats de producció primària de productes agrícoles i els sectors del carbó, l'acer, la construcció naval i les fibres sintètiques.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació prioritzarà les ajudes als projectes que dinamitzin el teixit econòmic de les zones a través de la creació i modernització de les empreses, i que tinguin en compte l'execució de plans amb energies renovables i que inverteixin en eficiència energètica.